Hogyan ajándékozzunk?

Az ajándékozás ingyenes tulajdonátruházás. Ebből a sajátosságából kifolyólag a mindennapi életben tömegesen előforduló adásvételi szerződésekhez képest több jogkérdést is felvet. Az alábbi illetékjogi, szerződésjogi, házassági illetve öröklésjogi kérdéseket érdemes átgondolni az ajándékozás előtt. Az ajándékozási szerződés tárgya ingó és ingatlan vagyon is lehet, továbbá vonatkozhat vagyoni értékű jog ingyenes alapítására, vagy átengedésére. Egyik leggyakoribb példa […]

Read more
A haszonélvezet megszűntetése

A haszonélvezet alapításának egyik legismertebb esete, amikor a tulajdonos közeli hozzátartozója, rokona részére a jó kapcsolat megerősítése érdekében szerződéssel haszonélvezeti jogot enged. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy mi történik akkor, ha a felek között a kapcsolat megromlik? A szerződésen alapuló haszonélvezeti jog az alábbi módokon szűnik meg: 1. A meghatározott időhöz kötött haszonélvezet a határozott […]

Read more