A koronavírus miatt bizonytalanná váltak az előre lefoglalt utazásaink. Milyen jogi lehetőségeink vannak, ha a foglalás nem teljesíthető? Az alábbiakban az előre befizetett összegek visszaigényléséről olvasható egy rövid összefoglaló.

VIS MAJOR

A koronavírus és a járvány miatti biztonsági intézkedések olyan előre nem látható körülménynek tekinthetők, amelyek a VIS MAJOR fogalmába tartoznak. A VIS MAJOR miatt sem a szolgáltató, sem a fogyasztó nem felel, hiszen ez olyan külső körülmény, amelyre senkinek nincs ráhatása. Ez azt jelenti, hogy a kártérítés általános szabályai jelen helyzetre nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazhatók, ugyanis senkinek sem állapítható meg a felelőssége a keletkezett kárért. Valakinek azonban mégis viselnie kell a VIS MAJOR következményeit. Ennek megítélése szerződéstípusonként változhat.

Repjegy árának visszaigénylése

Az Európai Unión belül a járat törlése esetén a szolgáltató köteles visszafizetni a repjegy árát, vagy átfoglalást felajánlani a 261/2004/EK rendelet alapján. A rendelet az Unió területéről induló, és az oda érkező járatokra egyaránt alkalmazandó, függetlenül attól, hogy a légitársaságnak van-e az Unió területén székhelye, telephelye.

A légitársaság minden esetben köteles a repjegy árának visszatérítését, vagy amennyiben megoldható (pl.: adott területre feloldották időközben a légi közlekedésre vonatkozó korlátozást) átfoglalást felajánlani. Az átfoglaláshoz több összehasonlítható időpontot kell megadnia légitársaságnak.

Az átfoglalást csak a visszatérítés lehetősége mellett lehet felajánlani. Minden esetben az utast illeti meg a választás joga az alábbi variációk közül:

  • visszakérheti a repjegy árát, amit a szolgáltató 7 napon belül köteles visszafizetni;
  • a legkorábbi időpontra szóló átfoglalást választja;
  • vagy egy általa tetszőlegesen választott, későbbi időpontra szóló átfoglalást igényel.

Ha a légitársaság anélkül törli a járatot, hogy a fenti lehetőségek közül legalább a visszafizetést felajánlaná, az megalapozza a kártérítést.

Abban az esetben viszont, ha az utas mondja vissza a repjegyét, általánosságban nem jogosult a repjegy árának visszaigénylésére, kivéve, ha rugalmas lemondási feltételekkel vette meg a jegyet. A rugalmas lemondási feltételek is különbözőek lehetnek, némelyik csak az ár egy részének visszaigénylését teszi lehetővé. Ezt minden esetben ellenőrizni kell a repjegy és a légitársaság általános szerződési feltételi alapján.

Szervezett utazások

Az utazási irodán keresztül megszervezett utazási csomagok tekintetében elsősorban a szerződés határozza meg, hogy milyen feltételek mellett mondható vissza az utazás. A Európai Unió 2015/2302 számú irányelve azonban kijelöli azokat a jogi kereteket, amelyeket az utazási irodáknak figyelembe kell venniük.

Az utas szerződésben meghatározott lemondási díj ellenében bármikor lemondhatja az utazást. Az irányelv járvány esetére úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatónak a teljes befizetett összeget vissza kell térítenie, lemondási díj felszámítása nélkül. Az irányelv alkalmazása azonban országonként eltérhet. Magyarországon az irányelv teljes szövegét kormányrendelet léptette életbe, így a magyarországi utazási irodákkal kötött utazási csomagok esetében a járvány miatt a teljes befizetett díjat vissza kell fizetni.

Szállás-, és egyéb foglalások általában

Általánosságban véve elmondható, hogy a szerződés határozza meg, hogy a befizetett összeg visszaigényelhető-e.

Ha a szerződésben a felek foglaló címén fizettek be bizonyos összeget, abban az esetben a foglaló összege függetlenül attól, hogy a szerződés mit tartalmaz, visszajár.

A szerződés szerint előleg címén befizetett összeg főszabály szerint nem jár vissza. Kivétel ez alól, ha a szerződésben a felek kikötötték, hogy vis major esetén az összeg visszatérítendő.

Ha a teljes összeg be van fizetve, akkor mindenekelőtt a szerződés rendezi a visszafizetés lehetőségét. A rugalmas lemondási feltételekkel kötött szolgáltatás esetében a befizetett összege legalább egy része visszajár. Amennyiben ilyen kikötés nem szerepel a szerződésben, akkor a magyar székhelyű szolgáltatókkal kötött szerződések esetében a Ptk. szabályai szerint a befizetett összeget vissza lehet igényelni.

A fentiek nem minősülnek konkrét üggyel összefüggésben adott jogi tanácsnak. Jelen állásfoglalás a közzététele napján hatályos és érvényes jogszabályok alapján készült. Figyelemmel a jelenlegi veszélyhelyben tapasztalható gyors és folyamatos jogszabályi változásra és az esetek egyediségére konkrét kérdésre vonatkozó állásfoglalás egyedi megbeszélés alapján lehetséges.

Leave a comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.