I. rész Hiteltörlesztési moratórium frissítés a 62/2020 Kormányrendelet tükrében.

A 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet (továbbiakban: I. számú Kormányrendelet) 2020. 03. 19. napjától törlesztési moratóriumot rendelt el a 2020.03.18. napján már fennálló hitel, kölcsön és pénzügyi lízingszerződésekre. A fizetési moratórium 2020. 12. 31. napjáig tart, azonban indokolt esetben a Kormány meghosszabbíthatja. A hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozóan 2020.március 25. napján 62/2020. számon újabb kormányrendelet (továbbiakban: II. számú Kormányrendelet) jelent meg, amelynek célja a moratórium részletszabályainak rögzítése. A II. számú Kormányrendelet szabályait félkövér betűvel emeltem ki.

A két rendelet alapján jelenleg a hiteltörlesztési moratórium legfontosabb szabályai a következők:

  • A moratóriumot a banki hitel és kölcsönszerződésekre, munkáltatói kölcsönre és a bankgaranciára is alkalmazni kell. A moratórium valamennyi hitel és kölcsönszerződésre kiterjed, beleértve a pénzügyi vállalkozások és a befektetési alapok által felvett kölcsönt és hitelt is, adósnak minősül továbbá a magáncsőd alatt álló kölcsön, vagy hiteladós. A moratórium szabályait kell alkalmazni a Nemzeti Eszközkezelő Programhoz csatlakozott hiteladósok esedékes vételi, vagy bérleti díjtartozására is.
  • A moratórium fizetés haladékot jelent, az nem egyenlő az aktuális törlesztő részletek elengedésével. Pusztán egy olyan átmeneti időszakról beszélünk, amikor a részletfizetés elmulasztása nem jár jogkövetkezménnyel, azaz nem kell késedelmi kamatot fizetni az elmulasztott hónapok után és a bank a szerződést nem mondhatja fel nemfizetésre hivatkozva. Ha a moratórium alatt nem fizetünk törlesztőrészletet, akkor a bank meg fogja hosszabbítani a hátralevő törlesztési időszakot. A hosszabbítás azonban nem lehet több, mint a szerződésben eredetileg meghatározott törlesztőrészletek száma. A Kormányrendeletek kétféle lehetőséget adnak a bankok részére: 1. A moratórium idejével meghosszabbítják a törlesztést, a törlesztő-részletek változatlanul hagyása mellett. 2. Részben hosszabbítják a törlesztést, részben pedig emelik a törlesztő-részleteket, úgy, hogy a kettő együtt kiegyenlítse a moratórium alatt esedékessé vált törlesztő-részleteket.
  • A másik oldalról ehhez az is hozzátartozik, hogy a bank nem írhat elő olyan rendelkezést, amely a moratórium után hátrányosabb helyzetbe hozná az adóst. Például nem kötelezheti az adóst a moratórium idejére esedékessé vált összes törlesztőrészlet egyösszegű befizetésére. A II. számú kormányrendelet azt is hangsúlyozza, hogy a bank nem építheti be a kölcsöntőke összegébe a moratórium idejére előírt kamatokat, így azok nem kamatozhatnak. A moratórium idejére előírt kamatokat és törlesztő-részleteket, a moratórium után egyenlő részletben kell felszámítani. Itt azonban van egy esetkör, aminek a szabályozása félreértésekre adhat okot. A Kormányrendelet a moratórium alatt lejáró szerződések esetében, annyit mond, hogy a határidő 2020. december 31-ig hosszabbodik meg. Ez a rendelkezés nem hozza feltétlenül jobb helyzetbe a hitelfelvevőt.

Nézzük egy példán keresztül: Ha a kölcsönszerződés 2020. június 24-én jár le, akkor a Kormányrendelet alapján úgy kell tekinteni, mintha 2020. december 31-ével járna le. A moratórium ideje alatt három törlesztőrészletet kellett volna befizetni három hónap alatt. Amikor azonban a moratórium 2020. december 31-ével lejár, akkor egyúttal a szerződés is lejár, azaz minden fizetési kötelezettség esedékessé válik, ami azt is eredményezi, hogy a bank jogosult lesz három havi törlesztő-részletet egyszerre követelni.

  • A törlesztőrészletek megfizetésére továbbra is lehetőség van. Az új Kormányrendelet hangsúlyozza, hogy a moratórium alatt történt befizetésekre az eredeti szerződési feltételek vonatkoznak, a kamatozás nem változik, és ha a moratórium alatt havonta, az eredeti banki előírásnak megfelelően történik a befizetés, akkor a szerződés időtartama sem változik. Azoknak, akik olyan rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, amelyből a havi törlesztőrészlet egy része, vagy egésze kifizethető, érdemes folyamatosan fizetni a tartozást, hogy a hiteltörlesztés időtartama ne növekedjen meg. Különösen igaz ez a moratórium alatt lejáró szerződések esetén a fent ismertetett kockázat miatt.
  • A moratórium ugyanúgy kihat a kezesekre is. Értelemszerűen a bank nem követelheti a kezességet vállalóktól azokat a törlesztő-részleteket, amiknek a megfizetésére a főadós fizetési haladékot kapott.
  • A Nemzeti Eszközkezelő 2020. december 31. napjáig nem mondhatja fel a hiteladósokkal kötött szerződést, amely a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében lehetővé tette, hogy a jelzálog alatt lévő ingatlanukat visszabéreljék, vagy speciális részletfizetési feltételek mellett visszavásárolják.
  • A babaváró támogatások esetében a kezességvállalási díjat a moratórium alatt elengedik.
  • A fizetési moratórium a már megkötött szerződésekre vonatkozik, ha tehát a hitelügyintézés még csak a hitelkérelem benyújtásánál tart, a bank még nem írta alá a szerződést, arra az esetre nem vonatkozik a törlesztési moratórium. Ez utóbbi esetben egy meghatározott típusú hitelt szabályoz a rendelet: A zálogjoggal nem biztosított lakossági hitelek megkötésénél kedvezményes THM segíti a hitelfelvevőket, ugyanis a kormányrendelet alapján a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékét. A kedvezményes THM a II. számú Kormányrendelet szerint jelenleg 2020. december 31. napjáig tart, ha a határidőt nem hosszabbítják meg, akkor 2021. januárjától a bankok saját hirdetményeiben közölt THM az irányadó.

A jegybanki alapkamat jelenleg: 0,9 %

Az új hitelek maximális THM-je: 5,9%

  • A szerződéseket nem kell írásban, (jelzálogszerződések esetén közjegyzői okiratba foglalt módosítással) módosítani, a jogszabály szövege automatikusan a szerződés részévé válik.

A fentiek nem minősülnek konkrét üggyel összefüggésben adott jogi tanácsnak. Jelen állásfoglalás a közzététele napján hatályos és érvényes jogszabályok alapján készült. Figyelemmel a jelenlegi veszélyhelyben tapasztalható gyors és folyamatos jogszabályi változásra és az esetek egyediségére konkrét kérdésre vonatkozó állásfoglalás egyedi megbeszélés alapján lehetséges.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *