Gyakori eset, hogy két lakcímet tartunk fenn, mert példának okáért külföldi munkavégzés miatt fele részben magyarországi otthonunkban, fele részben a munkavégzés helyén tartózkodunk. Milyen rendszámot érdemes csináltatni a gépjárműre, ha tulajdonosa Magyarországon és egy vagy több más államban is rendszeresen használja?

Az alábbiakban a három német anyanyelvű állam, Ausztria, Svájc és Németország szabályozását összesítem a kérdésben:

Ausztria:

Ausztriában ha állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) rendelkezik, akkor a gépjármű megvásárlásától számított 1 hónapon belül osztrák rendszámot kell csináltatnia a gépjárműnek. Ez a határidő indokolt esetben újabb egy hónappal hosszabbbítható meg, de kizárólag akkor, ha 1 hónapon belül nem várható el a rendszámátiratás elintézése. Ilyen eset például, ha az Unión kívülről hozna be gépjárművet, ugyanis az átiratás ügyintézés ilyenkor lassabb.

Ha tartózkodási helye van (Nebenwohnsitz), akkor maximálisan egy évig használhatja magyar rendszámmal a gépjárművet.

A munkakezdéskor mindenképpen érdemes végiggondolni, hogy Hauptwohnsitz–et éri meg fenntartani, számba véve az azzal járó jogosultságokat, mint a Bürgerkarte–val tapasztalható gyors és hatékony ügyintézés, vagy Nebenwohnsitz–et. Fontos szempontok a munkaidő jellege, amely lehet több hétig tartó munkavégzéssel járó keretmunkaidő, vagy heti munkanapokban és pihenőnapokban meghatározott munkaidő, hiszen ezek alapján becsülhető meg a hazalátogatás gyakorisága.

Ha a Nebenwohnsitzvet választjuk, egy év áll rendelkezésünkre az osztrák rendszám elkészíttetéséhez, érdemes tehát ebben az egy évben végiggondolni, hogy hol használjuk többet a gépjárművet, és azt a rendszámot választani.

Németország:

Hasonló a szabályozás Németországban is, ahol szintén egy évig használható külföldi rendszámú gépjármű, de kizárólag akkor, ha csak ideiglenes tartókodási helyünk van (temporärer/ vorläufiger Standort).

Ha állandó tartozkodási helllyel rendelkezünk (Regelmäßiges Standort), akkor a gépjárműnek német rendszámot kell csináltatni.

A különbség az osztrák és a német szabályozás között a lakcím fogalmában rejlik, a német szabályozás szigorúbb, ott már a bejelentett állandó tartózkodási hely mellett is kötelező a német rendszám, míg az osztrák szabályozás csak az állandó lakcím esetén kívánja meg az osztrák rendszámot.

Svájc:

Az általános szabály Svájcban az, hogy nem lehet külföldi rendszámú gépjárművet használni. Kivételt képez, ha valaki Svájcban a munkája miatt, vagy tanulmányok folytatása céljából tartózkodik, ez esetben szükséges vámkezelni az autót és az úgynevezett Zollbewilligung megszerzésével használható a magyar rendszámú autó.

Mindhárom esetben az állandó lakcím az, ahol az ember életviszonyainak legnagyobb része zajlik. Egy személynek csak egy állandó lakcíme lehet. Érdemes tehát fontolóra venni, hogy adott élethelyzetben hol éri meg állandó lakcímet fenntartani.