A bevételkiesés mérséklésére a vállalkozások számára jelenleg többféle támogatás is igénybe vehető. Melyek ezek és kik vehetik igénybe? Az alábbiakban a legfontosabb támogatások feltételeiről olvasható egy rövid összegzés.

1. Adómentesség

Az alább felsorolt szektorokban működő vállalkozások 2020. március-június közötti periódusban mentesülnek a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól és a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól. Az egészségbiztosítási járulék adókulcsa pedig 4%-ra csökken, azzal, hogy nem haladhatja meg a 7710,-Ft-ot.

A támogatás feltétele, hogy a vállalkozás tényleges főtevékenységként az alábbi tevékenységek egyikét folytassa:

taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32); szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55); vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56); alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90); sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93); szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92); film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59); konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30); napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13); folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14); műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60); utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79); fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04); belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30); növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30); egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19); egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29); dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22); dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76); vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70); desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01); szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02); sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

A TEÁOR szám alapján könnyen ellenőrizhető, hogy a vállalkozás által végzett feladatkörök valóban az adott tevékenységi körbe tartoznak-e. További feltétel, hogy a tevékenységet tényleges főtevékenységként végezzék. Ez alatt bármilyen olyan tevékenység értendő, amely a vállalkozás összes bevételének legalább 30%-át kitette a 2020. márciusát megelőző hat hónap átlagában számítva.

Az előbbi listával közel azonos tevékenységi körökben működő kisadózó vállalkozások 2020. március és június között mentesülnek a tételes adófizetési kötelezettségük alól.

A támogatás további részletei a >>61/2020 (III.23.) Kormányrendeletben<< érhetőek el.

2. Csökkentett munkaidő támogatása

A támogatás három hónapos időszakra vehető igénybe. Kifejezetten azokra az esetekre, amikor a koronavírus járvány miatt a munkáltató a munkavállalók munkaidejét csökkenteni kényszerül.

A támogatás igénybevételéhez a csökkentett munkaidőnek három hónap átlagában számítva minimálisan el kell érnie a járvány előtti munkaidő 25 %-át. Nem jár támogatás, ha a csökkentés a járvány előtti munkaidő 85%-át meghaladja. Értelemszerűen a fizetés nélküli szabadság után nem vehető igénybe a támogatás. A támogatás további feltétele, hogy a vállalkozás munkaviszonyban foglalkoztassa az alkalmazottait. A vállalkozásnak pedig legalább fél éve működnie kell.

Támogatás összege

A támogatás összege a kieső munkaidőre járó alapbér összegének 70%-a, viszont a figyelembe vehető alapbér maximum a nettó minimálbér kétszerese lehet, azaz jelenleg: 214.000,-Ft. A munkáltatónak a támogatás igénybevételével együtt írásbeli nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a munkavállaló a támogatással együtt az alapbérét teljes egészében megkapja, tehát azt a részt, amit a támogatás nem fedez a munkáltató köteles megfizetni. Kivétel, ha a részmunkaidő nem éri el az eredeti munkaidő 50%-át.

Nézzük ezt egy példán keresztül, ha a teljes munkaidőre járó nettó alapbér 200.000,-Ft volt, és a munkáltató 50 %-ra csökkenti a munkaidőt, akkor a csökkentett munkaidőre a munkavállalót nettó 100.000,-Ft fizetés illetné meg, az állami támogatás a kieső 100.000,-Ft-ból 70.000,-Ft-ot fedez, a munkáltató pedig a fennmaradó 30.000,-Ft-ot köteles megfizetni. A munkáltató szemszögéből ez azt jelenti, hogy az 50%-os munkaidő-csökkentés után 65%-ot meg kell fizetnie.

A támogatás adómentes. A munkáltató minden olyan munkavállaló után igénybe veheti a támogatást, aki legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban állt, és aki nem a felmondási idejét tölti.

Fontos kiemelni, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel kötött bármilyen munkaszerződés-módosítás, így a munkaidő-csökkentés is a veszélyhelyzet megszűnését követően automatikusan, külön nyilatkozat nélkül, hatályát veszti.

A támogatás további részletei a >>105/2020 (IV.10.) Kormányrendeletben<< érhetőek el.

3. Versenyképesség növelő támogatás

A feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára elérhető lehetőség. A támogatásra jogosult iparágak részletes listáját a >> 7/2020. (IV.16.) KKM rendelet << 8. § (1) bekezdése tartalmazza.

A támogatás további feltételei a következők:

  1. A vállaltnak igazolnia kell, hogy 2019. december 31.-ig nem voltak pénzügyi vagy gazdasági nehézségei, ezek kifejezetten a koronavírus járványból adódtak, ebben a vállalkozást önhiba nem terheli.
  2. Az anyagi nehézségek miatt az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett.
  3. A felmerült veszteségekre nincs biztosítása.
  4. Vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.
  5. Vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150.000,-€ értékű beruházást valósít meg Magyarországon, amelyet kifejezetten a pályázatból tervez megvalósítani, a beruházást a pályázat benyújtását megelőzően még nem kezdte meg.

Támogatás mértéke

A támogatás a megvalósítani kívánt beruházás értékéhez igazodik, azzal, hogy az összege egyéb támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a 800.000,-€ összeget. A támogatásokba beleszámít a kapcsolt vállalkozás által igénybe vett támogatások összege is. (Összes olyan cég, amelyben a vállalkozás közvetlenül, vagy közvetve egy másik cégen keresztül, 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy fordítva)

Ha a beruházás becsült értéke 150.000-300.000,-€ között van, akkor a támogatás a beruházás 30%-ban határozható meg. 300.001-500.000,-€ között 40%, 500.000,-€ fölött pedig 50%.

Pályázat

A versenyképesség növelő támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely előleg formájában vehető igénybe. A pályázatokat 2020. december 31-ig kell leadni. A pályázati adatlap és szükséges mellékletek listája a >>Nemzeti Befektetési Ügynökség honlapján << elérhető.

A fentiek nem minősülnek konkrét üggyel összefüggésben adott jogi tanácsnak. Jelen állásfoglalás a közzététele napján hatályos és érvényes jogszabályok alapján készült. Figyelemmel a jelenlegi veszélyhelyben tapasztalható gyors és folyamatos jogszabályi változásra és az esetek egyediségére konkrét kérdésre vonatkozó állásfoglalás egyedi megbeszélés alapján lehetséges.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *